Planleggings- og samordningsministerens redegjørelse om informasjonsteknologi

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra planleggings- og samordningsministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Annet vedtak