Lov om endringar i lov av 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag, lov av 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 69, innst. O. nr. 93, besl. O. nr. 109 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 12.06.1992 Innst. O. nr. 93 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1992