Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1990 og 1991

St.meld. nr. 37, innst. S. nr. 202 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 11.06.1992 Innst. S. nr. 202 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1992