Gjennomføringen av Stortingets vedtak om utflytting av Luftkontrollinspektoratet til Kongsvinger

St.prp. nr. 48, innst. S. nr. 112 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 11.03.1992 Innst. S. nr. 112 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.03.1992