Riksrevisjonen sender brev datert 3. januar 1992, med vedlegg, om Budsjett-innst. S. nr. 16 for 1991-92 fra finanskomiteen, om Tollavgifter for 1992 ( TVINN-systemet) ( Tollvesenets informasjonssystem med næringslivet i Norge)

Innst. S. nr. 143 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.04.1992 Innst. S. nr. 143 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.05.1992