Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Jan Erik Fåne om å be Regjeringen fastsette som målsetting for lønnsoppgjøret i offentlig sektor en forlengelse av eksisterende tariffavtaler i ett år

Dokument nr. 8:12, innst. S. nr. 109 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Jan Erik Fåne Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.02.1992 Innst. S. nr. 109 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 31.03.1992