Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2011

Dokument 9 (2011-2012), Innst. 346 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Norges Bank Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2012 Innst. 346 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2011. Saken er vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2012