Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Sortåsløkken og Marie Lovise Widnes om lovpålagt blodscreening av alle nyfødte i Norge for å avdekke medfødt phenylketonuri og hypothyreose

Dokument nr. 8:17, innst. S. nr. 135 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marie Lovise Widnes, Magnar Sortåsløkken Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.04.1992 Innst. S. nr. 135 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 09.04.1992