Omstilling i Ringsaker. Tilskudd til personalutviklingsselskap ( Moelven Personalutvikling A/S)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 27.03.1992 Innst. S. nr. 125 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 31.03.1992