Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å gjøre konstitusjonelt ansvar gjeldende overfor justisminister Kari Gjesteby for mulige brudd på ansvarlighetsloven

Dokument nr. 8:20 for 1991-92

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet