Forslag fra stortingsrepresentant Inger-Marie Ytterhorn om lov om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd

fjerning av § 7-8 a nr. 2 c.

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Inger-Marie Ytterhorn Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.05.1992 Innst. O. nr. 70 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1992