Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Erik Fåne og Øystein Hedstrøm om å innføre et fritt prisfastsettingssystem som skal sikre reell konkurranse for privatpraktiserende tannleger

Dokument nr. 8:22, innst. S. nr. 173 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Erik Fåne, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1992 Innst. S. nr. 173 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1992