Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1991

Dokument nr. 2, innst. S. nr. 174 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 27.05.1992 Innst. S. nr. 174 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1992