Utenriksministerens behandling av tilskudd til Senteret for nordområdelogistikk

Innst. 302 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 22.05.2012 Innst. 302 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Denne saken er en såkalt "initiativsak" som Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité har åpnet med hjemmel i Stortingets forretningsorden § 12 nr. 9. Saken gjelder utenriksministerens habilitet ved behandling av søknad om tilskudd til Senter for Nordområdelogistikk, og spørsmålet om hvem som var intiativtaker til Senter for Nordområdelogistik, som Utenriksdepartementet i 2008 støttet med 6 mill kroner. Senteret fikk også støtte av Tschudi Shipping Company, der Felix Tschudi er styreleder. Tschudi er en venn av utenriksministeren, og saken har dreiet seg om utenriksministeren burde fått foretatt en ekstern habilitetsvurdering. Regjeringspartiene har argumentert for at det ikke var grunnlag for å mene at utenriksministeren var inhabil. I innstillingen foreslo medlemmene fra FrP, Høyre og Venstre et såkalt "daddelsvotum". Dette innebærer at Stortinget vedtar kritikk mot en statsråd. Forslaget fikk ikke flertall. Regjeringspartiene og KrFstemte mot forslaget om å vedtak kritikk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2012