Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 1991

Dokument nr. 5, innst. S. nr. 155 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.05.1992 Innst. S. nr. 155 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1992