Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Vidar Kleppe om å innføre obligatorisk HIV-test av alle som søker oppholdstillatelse i Norge og som kommer fra høyrisikoland

Dokument nr. 8:27, innst. S. nr. 164 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm, Vidar Kleppe Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.05.1992 Innst. S. nr. 164 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 25.05.1992