Haram kommune sender skriv datert 20. desember 1996 med uttalelse fra kommunestyret om fiskeripolitikken

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.