Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Lodve Solholm om at det nedsettes en hutigarbeidende kommisjon til å granske påståtte kritikkverdige forhold i forvaltningen, herunder habilitetsbrudd, feilbehandling av værmålinger, feilopplysninger og feilinnstilte værmålingsinstrumenter vedrørende oppfølgingen av Stortingets vedtak om lokalisering av hovedflyplass først i Hobøl og deretter på Hurum

Dokument nr. 8:39, innst. S. nr. 232 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Lodve Solholm Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 16.06.1992 Innst. S. nr. 232 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1992