Nytt vedtak om fellesskatt til Skattefordelingsfondet for inntektsåret 1992 ( satsjusteringer for etterskuddspliktige)

St.prp. nr. 94, innst. S. nr. 227 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1992 Innst. S. nr. 227 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1992