Endring i statsbudsjettet for 1992 under kap. 673, post 61 - Førtidspensjon for arbeidstakere ved tidligere HVPU-institusjoner

St.prp. nr. 117, innst. S. nr. 235 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 16.06.1992 Innst. S. nr. 235 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1992