Offentliggjøring av enkelte hemmelige innstillinger og referater fra lukkede møter i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget

Innst. S. nr. 217 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 21.05.1992 Innst. S. nr. 217 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1992