Samtykke til godkjenning av avtale av 3. september 1996 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om tilgjenge til høgare utdanning

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1996 Innst. S. nr. 40 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1996