Opprettelse av 2 embeter som statssekretær og 2 stillinger som politisk rådgiver

St.prp. nr. 128, innst. S. nr. 243 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.09.1992 Innst. S. nr. 243 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.09.1992

   Behandlet i Stortinget: 22.09.1992