Omdisponering av bevilgninger under forsvarsbudsjetet for 1990 i forbindelse med Norges støtte til håndhevelsen av sanksjonene mot Irak i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjoner 661 og 665

St.prp. nr. 7, innst. S. nr. 34 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 20.11.1990 Innst. S. nr. 34 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1990