Endra løyvingsvestak m.v. for 1990 for Sivil luftfart, Vegformål, Transportsubsidiar, Tilskott til fylkeskommunale samferdselsformål, Jernbaneformål, Post, Telekommunikasjonar og Statens teleforvaltning

St.prp. nr. 9

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet