Gjennomføringen av jordbruksoppgjøret 1986-1988 m.v.

St.meld. nr. 50 for 1989-90, innst. S. nr. 81 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 31.01.1991 Innst. S. nr. 81 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.1991

   Behandlet i Stortinget: 22.02.1991