Virksomheten i Landbrukets utbyggingsfond i perioden 1985-1988

St.meld. nr. 56 for 1989-90, innst. S. nr. 39 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1990 Innst. S. nr. 39 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1990