TV-2 Lov om reklame i kringkasting m.v.

Ot.prp. nr. 55 for 1989-90, innst. O. nr. 2, besl. O. nr. 2 for 1990-91 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.10.1990 Innst. O. nr. 2 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.1990

   Behandlet i Odelstinget: 22.10.1990

   Behandlet i Lagtinget: 26.10.1990