Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om privatisering av offentlige tjenester

Dokument nr. 8:42 for 1989-90, innst. S. nr. 28 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.11.1990 Innst. S. nr. 28 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.02.1991