Bompengefinansiering av RV 625 fra Fjærland til Sogndal i Sogn og Fjordane

St.prp. nr. 2, innst. S. nr. 15 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 31.10.1990 Innst. S. nr. 15 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.11.1990