Verksemda til Noregs Kommunalbank i 1988 og 1989

St.meld. nr. 9, innst. S. nr. 12 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.10.1990 Innst. S. nr. 12 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 25.10.1990