Pressestøtten

St.meld. nr. 12 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.11.1990 Innst. S. nr. 37 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 27.11.1990