Lov om endringer i lov av 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering

Ot.prp. nr. 73 for 1989-90, innst. O. nr. 35, besl. O. nr. 44 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.03.1991 Innst. O. nr. 35 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1991

   Behandlet i Odelstinget: 23.04.1991

   Behandlet i Lagtinget: 30.04.1991