Forslag fra stortingsrepresentant Reidar Johansen om nye erstatningsregler for skip i innenriksfart og skip som trafikkerer norske havner

Dokument nr. 8:48 for 1989-90, innst. S. nr. 24 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Reidar Johansen Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 16.11.1990 Innst. S. nr. 24 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 22.11.1990