Klage fra Krigsskoleutdannede offiserers landsforening på vegne av oberstløytnant Ulmar Wollan over disponering etter sammenslåing av avdelinger i Hæren

Innst. S. nr. 137 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 03.05.1991 Innst. S. nr. 137 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 24.05.1991