Forslag fra stortingsrepresentant Tora Aasland Houg om lov om endring i lov av 30. juni 1954 om godtgjørelse til stortingsrepresentanter (utgifter til legehjelp og medisiner)

Dokument nr. 8:2, innst. O. nr. 12, besl. O. nr. 11 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Tora Aasland Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1990 Innst. O. nr. 12 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1990

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1990

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1990