Endringer i straffeloven m.m. (hemmelig opptak av samtaler og offentlig gjengivelse; fjernsynsovervåkning; uforsiktig omgang med skytevåpen; ulovlig innførsel, produksjon og omsetning av alkohol; falsk utrykningsmelding; skyldkravet ved heleri m.m.)

Ot.prp. nr. 56 for 1989-90, innst. O. nr. 25, besl. O. nr. 30 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.02.1991 Innst. O. nr. 25 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.1991

   Behandlet i Odelstinget: 14.02.1991

   Behandlet i Lagtinget: 21.02.1991