Forslag fra stortingsrepresentantene Oscar D. Hillgaar og Jan Simonsen om lov om opphevelse av lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom ( konsesjonsloven)

Dokument nr. 8:6, innst. O. nr. 29 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Simonsen, Oscar D. Hillgaar Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1991 Innst. O. nr. 29 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1991

   Behandlet i Odelstinget: 22.02.1991