Budsjett-innst. S. III Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1. januar til 31. desember 1991

Budsjett-innst. S. nr. III for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.12.1990 Budsjett-innst. S. III (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1990