Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Talleraas, Per-Kristian Foss og Arne Skauge om tiltak for bedret egenkapitaltilgang for norsk næringsliv

Dokument nr. 8:8, innst. S. nr. 100 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Talleraas, Arne Skauge, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.02.1991 Innst. S. nr. 100 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1991