Høve til å omrekna kostprisen ved skattlegging av vinst ved visse avhendingar av fast eigedom og rettar over slik eigedom i 1991

St.prp. nr. 14, innst. S. nr. 42 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.11.1990 Innst. S. nr. 42 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.11.1990