Forslag fra stortingsrepresentantene Anders C. Sjaastad, Kjellaug Nakkim, Hallgrim Berg og Ingvard Sverdrup om salg av aksjer i TBK A/S

Dokument nr. 8:9, innst. S. nr. 84 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders C. Sjaastad, Hallgrim Berg, Ingvard Sverdrup, Kjellaug Nakkim Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.02.1991 Innst. S. nr. 84 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 22.03.1991