Endret fordeling av enkelte kapitler og fordeling av nye kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1991

Innst. S. nr. 35 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 21.11.1990 Innst. S. nr. 35 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1990