Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya - Sjoa i Oppland

Prop. 51 S (2012-2013), Innst. 177 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.01.2013 Innst. 177 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å kreve inn bompenger til delvis finansiering av utbyggingen av E6 på strekningen Frya-Sjoa i kommunene Sør-Fron og Nord-Fron i Oppland. Utbyggingsstrekningen er 34 km lang og er første etappe av den planlagte utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Det er lagt opp til ferdigstilling ved årsskiftet 2016/2017. Utbyggingen finansieres med statlige midler, 2,33 mrd. kroner, og bompenger, 2,33 mrd. kroner.Innkrevingsperioden for bompenger er regnet til 14 år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2013