Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 1990 under Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 18, innst. S. nr. 50 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 30.11.1990 Innst. S. nr. 50 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 11.12.1990