Endringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990 under enkelte kapitler under Sosialdepartementet

St.prp. nr. 23, innst. S. nr. 52 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.11.1990 Innst. S. nr. 52 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1990