Endring av bevilgning på kapittel 4512 post 41

St.prp. nr. 26, innst. S. nr. 59 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1990 Innst. S. nr. 59 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1990