Omstilling i Sør-Varanger og fremtidig virksomhet ved A/S Sydvaranger

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6, Budsjett-innst. S. nr. 8 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 04.12.1990 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 11.12.1990