Bevilgning til planlegging av hovedflyplass på Gardermoen

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 7, Budsjett-innst. S. nr. 14, Tillegg nr. 1 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1990 Budsjett-innst. S. nr. 14 Tillegg nr. 1 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1990