Endringer i bevilgninger for budsjetterminen 1990 på kap. 325 Film- og medieformål

St.prp. nr. 22, innst. S. nr. 73 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1990 Innst. S. nr. 73 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1990